Defensie Ondersteuningscommando

Het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO), voorheen het Commando DienstenCentra (CDC) en nog eerder het Defensie Interservice Commando (DICO), is een onderdeel van het Nederlandse ministerie van Defensie, dat ondersteuning levert aan de Koninklijke Landmacht, Koninklijke Luchtmacht, Koninklijke Marine, Koninklijke Marechaussee, de Bestuursstaf van het ministerie van Defensie en de Defensie Materieel Organisatie (DMO).

Dit doen ze op heel veel belangrijke gebieden: opleidingen, beveiliging, bewaking, personele diensten, huisvesting, vastgoed, catering, beveiliging, bewaking, facilitaire zaken, gezondheidszorg, logistiek en transport. Daardoor kunnen de Marine, Landmacht, Luchtmacht en Marechaussee zich volledig richten op hun hoofdtaken: operaties uitvoeren op zee, land en in de lucht om bij te dragen aan vrede en veiligheid.


Organisatie


Staf Defensie Ondersteuningscommando gevestigd in Utrecht ter ondersteuning van de DOSCO-onderdelen bij de uitvoering van hun taken.

  • Divisie Defensie Gezondheidszorg Organisatie. T.b.v. medische keuringen en algemene en specifieke gezondheidszorg.
  • Divisie Facilitair, Logistiek en Beveiliging. Levert catering, bewaking en beheert infrastructuur.
  • Divisie Personeel en Organisatie Defensie. Verzorgt de personele en financiĆ«le ondersteuning.
  • Nederlandse Defensie Academie (NLDA). Verzorgt de opleidingsinstituten voor officieren.
  • Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH). Voert onderzoek uit.


Geschiedenis


Voor 1996 hadden de krijgsmachtdelen alle ondersteunende taken nog in eigen beheer. Per 1 april 1996 werden onder de naam Defensie Interservice Commando (DICO) de meeste ondersteunende taken (bijvoorbeeld catering, ICT, facilitaire en personeelsdiensten) ondergebracht in dit nieuwe defensie brede ondersteunend commando. Vanaf 1 april 2004 werd het DICO gewijzigd in het Commando Diensten Centra (CDC). Door de toename van het aantal dienstencentra is in 2005 een structuur van bedrijfsgroepen ontwikkeld. In oktober 2017 werd het CDC gewijzigd in het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO)